Anmälningsvillkor


Anmälningsvillkor

För att förenkla för dig som deltagare på våra kurser presenterar vi här anmälningsvillkoren för våra kurser.
Läs igenom dessa vid anmälan till kurs och kontakta oss gärna vid eventuella frågor.


Anmälan till kurs

Anmälan till en kurs är bindande. Anmälan måste göras varje termin till enstaka kurser alternativt Terminskortet eller Seniorkortet. Anmälan görs via vår hemsida. Du ansvarar för att vi har rätt kontaktuppgifter till er (mail, adress, mobilnummer). Vid anmälningstillfället får du bekräftelse på din anmälan samt olika betalmöjligheter såsom Kort, faktura eller Swish till den e-postadress du angav. Får du ingen bekräftelse och faktura vänligen kolla din skräppost och maila sedan oss på info@uandme.dance. Vill du ha din bekräftelse och faktura i pappersform kontakta oss så tar vi med den vid ett kurstillfälle.


Om du har frågor om kursnivå ber vi dig kontakta oss innan du anmäler dig.

Vi rapporterar vår verksamhet till studieförbundet SISU som studiecirklar med mera.


Avanmälan från kurs

Före kursstart:

Om du ångrar dig och vill ta tillbaka din anmälan ska du kontakta info@uandme.dance.För att avanmälan ska gälla måste du få en bekräftelse via mail på att vi mottagit din avanmälan. Som bekräftelse på att vi har fått din avbokning får du, inom ett par vardagar en avbokningsbekräftelse via mail. Om du tar tillbaka din anmälan innan kursstart, debiteras ingen avgift.


Fr.o.m datum för kursstart:

Om du ångrar din anmälan eller avbryter deltagandet i en kurs fr.o.m den dag kursen startat är du skyldig att betala full kursavgift. Om du måste ta tillbaka din anmälan eller avbryta kursen på grund av varaktigt studiehinder (t ex sjukdom styrkt med läkarintyg, avflyttning från orten, eller annan jämförbar anledning) som du inte kunnat förutse vid kursstart, så återbetalas den del av kursavgiften som återstår.


OBS!Obetald faktura gäller inte som avanmälan.


Genom att acceptera dessa anmälningsvillkor är du skyldig att betala kursavgifter och eventuella avgifter vid avanmälan.


Foto, video och sociala medier

Under kurser och socialdanser händer det att vi fotar och filmar för att använda det på bland annat vår Facebooksida, vår hemsida och i reklam för kurser och socialdanser.
Genom att du anmält dig till våra kurser kommer du också kunna hamna med på bild eller film.
Fokuset i våra bilder och filmer ligger främst på gruppen och inte enskilda personer.
Vill du inte vara med på bild meddela ansvarig instruktör. 


Dataskyddsförordningen (GDPR)Personuppgiftshantering

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, personnummer, adress, email, telefonnummer samt vilken verksamhet du deltar i.
Denna information delas bara med vårt studieförbund Sisu Västerbotten, vilka vi rapporterar vår verksamhet till.
Vi lagrar inte din information längre än nödvändigt.

Syftet med att vi har tillgång till dina kontaktuppgifter är för att kunna kontakta dig vid ärenden rörande kurser, anmälning och avanmälning.


Vi jobbar främst med att delge kursdeltagare information om event och liknande i pappersformat eller muntligen, mailutskick görs sparsamt.

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter som Föreningen U&Me Dance hanterar.
Du har rätt att få ut de personuppgifter Föreningen U&Me Dance hanterar som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Du har rätt att begära tillgång till vilka uppgifter om dig vi delgett Sisu Västerbotten.
För information eller tillgång till Sisu Västerbottens register för dina personuppgifter hänvisar vi kontakt till aktuellt studieförbund. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med oss på U&Me Dance info@uandme.danceeller 0768911169.


Byte av kurs

Vid byte av kurs rådfråga gärna din lärare om vilken nivå som skulle vara lämplig för dig. Vi tillgodoser ditt önskemål i mån av plats. Bekräftelse skickas via mail.


  

Inställd eller flyttad kurs

Om en kurs ställs in på grund av för få anmälda eller annan orsak meddelas detta så fort som möjligt via mail eller telefon. Om möjligt placeras du i en annan grupp, i annat fall får du full återbetalning. Vi förbehåller oss även rätten att byta dag, tid och lärare om så är nödvändigt. Vid byte av dag eller tid har du rätt att få tillbaka den avgift du betalat.

 

Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler.

 

Delbetalning.

Vi tillåter delbetalning i undantagsfall ta kontakt med oss på info@uandme.dance.